Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení po 1. lednu 2024 – JUDr. František Vlasák | záznam přednášky Podzimní konference

Účelem přednášky je vysvětlit již schválené změny s upozorněním na jejich problematická místa a na již přijaté výklady a podat informace o dalších připravovaných či navrhovaných změnách právní úpravy.

Uzávěrka přihlášek: 14.06.2024 23:59

Záznam lze sledovat do: 30.06.2024

Určeno pro: Začátečníky, Pokročilé

Kategorie:

Cena za osobu

1 936  vč. DPH (1 600  bez DPH )

Lektor/ka: JUDr. František VLASÁK je zkušený odborník s dlouholetou praxí, specialista na problematiku nemocenského pojištění zaměstnanců a pojistného na sociální zabezpečení. V této oblasti pracuje od r. 1978, od r. 1999 na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Soustavně se podílí na tvorbě řady právních předpisů a výkladů z této oblasti. V minulosti byl odborný garant za věcný obsah zákona o nemocenském pojištění, v nedávné době za věcnou stránku právní úpravy eNeschopenky, apod. Je autorem a spoluautorem odborných publikací a článků. Zároveň působí jako odborný garant v oblasti "Nemocenské pojištění" a "Pojistné na sociální zabezpečení" pro Asociaci občanských poraden.

Více informací

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení prošlo v roce 2023 několika změnami (např. slevy na pojistném na zaměstnance se zkrácenými úvazky, možnost oddlužení v rámci tzv. milostivého léta, apod.). Další změny mají nastat od 1. ledna 2024 (změny v účasti na nemocenském pojištění a v placení pojistného u dohod o provedení práce, změny v placení pojistného zaměstnancem, apod.) a další změny se připravují.

Co se dozvíte?

 • Co nás potkalo? (Změny s trvalým významem, k nimž došlo počátkem roku 2023)
  • Od 1. 1. 2023
   → Zdravotničtí záchranáři
   Snížení důchodového věku zdravotnických záchranářů.
   Zvýšení sazby pojistného na sociální zabezpečení jejich zaměstnavatelů
  • Od 1. 2. 2023
   Sleva na zkrácené úvazky
   Sleva na pojistném pro zaměstnavatele zaměstnávajícího zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru na zkrácený úvazek
  • Od 1. 4. 2023
   Evidence DPP s dočasnou ochranou
   Zavedení evidence zaměstnanců, kteří jsou cizinci požívající dočasné ochrany, v pracovním poměru nebo činného na základě DPČ, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, nebo činného na základě dohody o provedení práce.

 

 • Co právě probíhá? (Právě probíhá, ale konec se blíží …)
  • Od 1. 7. 2023
   „Milostivé léto“ v PojSZ.
   Při doplacení dlužného pojistného dojde k mimořádnému zániku penále z pojistného a exekučních nákladů.
   Podmínky a postupy pro jeho využití.

 

 • Co nás čeká? (Změny od 1. 1. 2024 již přijaté nebo právě projednávané v Parlamentu).

„Nová čísla v systému nemocenského pojištění a pojistného
Změny parametrů pro výpočet dávek a placení pojistného

Technická novela zákona o důchodovém pojištění
Změny týkající se slevy na pojistném na zkrácené úvazky.
Upřesnění definice osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) a změny v jejich účasti na důchodovém pojištění.
Změny v nemocenském pojištění – v peněžité pomoci v mateřství, v ošetřovném, změny ve vracení přeplatku na dávkách, a další.

Konsolidační balíček
Změna v účasti na pojištění u zaměstnanců na dohodu o provedení práce – sčítání příjmů z dohod u různých zaměstnavatelů.
Změna v povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení při souběhu dohod o provedení práce u různých zaměstnavatelů.
Zavedení placení pojistného na nemocenské pojištění zaměstnancem
Zvýšení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na důchodové pojištění u OSVČ
Zvýšení sazby pojistného na nemocenské pojištění u OSVČ

Změna organizační struktury
Zrušení okresních správ sociálního zabezpečení

 

 • Co se chystá? (Změny připravované či uvažované)

Nový zákon o tzv. sociálním podniku
Možnost odpočtu od pojistného u zemědělských podniků
Postup při úhradě náhrady mzdy podle § 203a zákoníku práce


Záznam přednášky je dostupný do: 30. 6. 2024
Uzávěrka přihlášek do:  14. 6. 2024


(V ceně školení jsou také studijní MATERIÁLY a možnost sledovat celou přednášku či její části znovu a to až do 30. 6. 2024)

Délka přednášky: cca 3 hodiny 


TIP: Záznamy přednášek si můžete zakoupit také jako zvýhodněný balíček 5 přednášek. 

Související školení

Spokojení zákazníci

Simona Kronďáková, personalistkaPalata – Domov pro zrakově postižené
Read More
Chtěla jsem poděkovat za super školení 25.1. 2022 Začínáme s programem… I když v něm jako personalista pracuji několik let, byla pro mě spousta věcí nová, neboť jsem více méně samouk. Nejsem příznivec školení online, ale to Vaše se mi líbilo. Ocenila jsem také možnost přehrát si školení zpětně ze záznamu :-).
Silvia Veverková LDN Hradec Králové
Read More
Ráda bych poděkovala z on-line školení pro pokročilé a tímto i paní Janě Boškové. Pracuji ve zdravotnictví a v čase pandemie jsem se nestačila ani “nadechnout”, co jsem měla administrativní agendy. neměla jsem čas si ani číst novely zákonů a všechno se učila v běhu. Paní Bošková byla velmi příjemná, srozumitelně všechno vysvětlila, objasnila…místy jsem ji obdivoval, zejména kvůli obsluze chatu. Osobně se mi mi online způsob školení velmi líbil, protože jsme dobře viděla, slyšela a navíc jsme se mohla hned zeptat na jakýkoliv dotaz. Ještě jednou děkuji moc a přeji mnoho úspěchů.
Jitka WeidlováMZDY, PERSONALISTIKA NADĚJE Plzeň
Read More
Vážení Alfáci, ráda bych vám všem poděkovala za to, že jste a za vaši podporu a trpělivost s námi , uživateli. Spolupracuji s vámi už od “počátku věků” Začínala jsem tenkrát s programem MZDY 2000 a byla jsem přesvědčená, že s tímto mzdovým programem odejdeme společně do důchodu. Bohudík se mi toto přání nesplnilo a já byla nucena přejít na váš nový systém ALFA MZDY AVENSIO, ke kterému jsem neměla zpočátku důvěru, nebo spíše jsem už nechtěla žádné změny. Stačilo však jen jedno školení pro začátečníky u vás v Klatovech, abych zjistila, že musím jít s dobou a v tomto programu jsem se začala díky školení velmi rychle orientovat a stal se mým společníkem a pomocníkem při zpracování mezd. Ještě jednou za všechno děkuji a přeji vám co nejvíce spokojených uživatelů.
Dagmar Barthelováekonom, Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb
Read More
Školení pro mne bylo velice přínosné, neboť jsem začala zpracovávat mzdy nově v programu ALFA MZDY AVENSIO a musela jsem naplnit všechny číselníky a zadat vše zpětně od ledna do dubna. Školení jako takové se mi moc líbilo a dodnes čerpám z jeho materiálů. Také hodně využívám nápovědu v programu, která je pro mne velice přínosná a užitečná, stejně tak i využívám hotline, se kterou je výborná spolupráce. Nyní již od května zpracovávám mzdy ve Vašem programu a jsem velice spokojená a spolupracuje se mi s Vámi velice dobře.
Pavlína Kovaříkovámzdová účetní, Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb
Read More
Školení pro pokročilé bych doporučila všem uživatelům, hlavně těm, kteří si myslí, že je zbytečné školit se ještě více o programu a stačí jen zpracovat mzdy tak, aby prošly. Správným využitím bohatých funkcí programu vylepšíme naši práci a usnadníme i účtování mezd. Mně konkrétně přineslo školení možnost úpravy pracovněprávních dokumentů, a jelikož právě pracujeme s kolegyní na přenosu mezd do účetnictví, školení upevnilo moje znalosti o správném zařazování pracovníků ve mzdovém programu. Program umožňuje komfortní zpracování a odeslání všech reportů na OSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad i další, např. statistiky. Zaujala mě i možnost odesílání výplatních lístků e-mailem, což ušetří čas, peníze i administrativu. Skvělý je i naprosto profesionální a přitom milý přístup lektorů. Děkuji moc. Moje vyjádření o programu samozřejmě můžete použít-jsem poctěna. Certifikát ze školení už mi visí na zdi. Kéž by všechno v životě fungovalo jako váš program...
Jiřina S.mzdová účetní, KOSYKA s.r.o., Hruškové Dvory, Jihlava
Read More
Po konferenci jsem byla nabitá energií a příjemně stráveným časem na přednáškách. Byla to vydařená a pěkná akce včetně materiálů, doprovodného programu, Vaší ochoty a vstřícnosti k nám uživatelům. Ještě jednou všem Vašim kolegyním a kolegům děkuji za příjemně strávené dny.
Previous
Next